Rekro Reizen maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Door verder te gaan op deze site ga je akkoord met het cookiebeleid van Rekro Reizen. Ik ga akkoord

Algemene voorwaarden

Rekro Reizen voorwaarden

Algemene voorwaarden 

 

Hoe te reserveren?

Rekro Reizen biedt u diverse opties aan om bij ons een reservering te maken voor uw vakantie:

  • Reserveer uw vakantie eenvoudig via www.rekro.nl.
  • Reserveer telefonisch via onze reserveringsafdeling op: 0162-681909.
  • Reserveer uw vakantie via de mail bij onze reserveringsafdeling: info@rekro.nl.
U heeft een reservering gedaan....

Na uw reservering (via web/telefoon/mail) ontvangt u van ons een factuur/boekingsbevestiging. Controleer deze te allen tijde goed of alle gegevens goed vermeldt staan. Indien dit niet het geval is, neemt u dan direct contact op met ons, zodat we dit alsnog voor u kunnen wijzigen. Let wel eventuele bijkomende kosten zijn voor uw eigen rekening.

Wanneer u een reservering via mail/website heeft gemaakt neemt een medewerker van de reserveringsafdeling binnen 8 werkuren contact met u op. Het kan voorkomen dat een reservering wijzigt, bijv. i.v.m. verzorging dat een hotel in een bepaalde periode niet aanbiedt of dat een reservering in zijn totaliteit niet door kan gaan i.v.m. bijv. een volgeboekt hotel. Wij zullen er alles aan doen om mee te denken met een alternatief. Kunnen we geen passende oplossing vinden zal de reservering geannuleerd worden.

Wanneer de reservering na telefonisch/mail contact definitief door kan gaan dient u direct een aanbetaling te doen. De restantbetaling dient uiterlijk 6 weken voor vertrek bij ons binnen te zijn. Zie meer informatie bij het kopje: aan- en restantbetaling.

Anvr-reisvoorwaarden

Rekro Reizen [KvK 18129564] is aangesloten bij de ANVR onder nummer 1260. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen in deze brochure worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen in al onze publicaties tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. U kunt deze voorwaarden nalezen op de website van de ANVR, www.anvr.nl. Tevens staat op deze site een download link naar de consumenten brochure “Alles wat je moet weten voordat je op reis gaat”. Hierin worden alle belangrijke wijzigingen en regels duidelijk omschreven.
Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.
ANVR brochure

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Rekro Reizen [KvK 18129564] is aangesloten bij SGR en SGRZ onder nummer 1977. Binnen de grenzen van de SGR(Z)-garantieregeling vallen de in de programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR(Z). Deze SGR(Z)-garantie houdt in dat de consument/ opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terug-reis.” Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar www.sgr.nl/garantieregeling en www.srgz.nl.

Stichting Calamiteitenfonds

Rekro Reizen [KvK 18129564] is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door, molest, politieke onrust of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. De kosten hiervoor bedragen € 2,50 per boeking (maximaal 9 personen).

Better Holidays 

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding kindersekstoerisme

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/Defence for children in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

Algemene verordening gegevensbescherming

Eind Mei 2018 is de Europese wetgeving ingegaan die de consumenten meer bescher– ming moet bieden aangaande privegegevens. Op 25 mei is de nieuwe AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) / GDPR (General Data Protection Regulation) van toepassing geworden. Rekro Reizen voldoet aan de eisen die deze wet stelt aan uw gegevens– bescherming en zal zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Een overzicht van de gegevens die nodig zijn om uw reis te boeken worden volgens onze privacy policy behandeld. De privacy policy is terug te vinden op de website van Rekro Reizen. Tevens kunt u deze opvragen bij onze reserveringsafdeling..

Persoonlijke gegevens

U dient persoonlijke gegevens te verschaffen die noodzakelijk zijn voor het maken van een resevering. Deze gegevens betreffen niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook hoedanigheden die bij de uitvoe– ring van de reis voor de reiziger zelf of voor de medepassagiers van belang kunnen zijn. Indien u boekt voor andere deelnemers bent u hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die u aanmeldt, dit geldt tevens voor het nakomen van de betalingsverplichting. Op het moment van boeking hebben wij van alle deelnemers de correct gespelde namen met de volledige eerste voornaam (volgens paspoort) en geboortedata nodig. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend voor de te maken reservering en uiteindelijke reis.

Aan- en restantbetaling

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. In geval van eigen-vervoerreizen naar hotels/ appartementen bedraagt de aanbetaling 20% van de reissom. Het minimumbedrag voor de aanbetaling bedraagt € 50,- per persoon. Tevens dienen gereserveerde vliegtickets en een eventuele annuleringsverzekering volledig bij de aanbetaling voldaan te worden. Indien er sprake is van een vroegboekkorting inclusief uw reissom kan het voorkomen dat het aanbetalingsbedrag meer zal zijn dan de eerder genoemde 15%. Indien dit van toepassing is wordt u hierover bij boeking geïnformeerd. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag (bij eigen-vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van Rekro Reizen. De reiziger is in verzuim als dit niet tijdig is betaald. Als de reiziger niet tijdig heeft betaald, stuurt Rekro Reizen de reiziger een kosteloze betalingsherinnering, waarin de reiziger een termijn van 7 kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Rekro Reizen heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen bij de reiziger. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Rekro Reizen heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van door Rekro Reizen gemaakte incassokosten. Deze bedragen maximaal: 15% over reissommen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00.

Annuleringsvoorwaarden

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd brengt Rekro Reizen de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening.

• Bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling 15% of 20% van de reissom met minimum van € 50,- p.p..

• Bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom.

• Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom.

• Bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom.

• Bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom.

• Bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom.

• Bij annulering op de dag van vertrek 100% van de reissom. Let op: vliegtickets hebben altijd 100% annuleringskosten.

Tevens worden de reserveringskosten van de boeking nimmer gerestitueerd. Indien de reden van annulering volgens de verzekeringsmaatschappij een geldige is kunt u altijd proberen de kosten bij hen te verhalen. Rekro Reizen zal u hierbij waar mogelijk ondersteunen bij het indienen van de verzekeringsclaim.

Europeesche verzekeringen

Tussen boeking van uw reis en vertrek kan er van alles gebeuren. Ziekte of ongeval van uzelf, 1e of 2e graad familie of een huisgenoot, ernstige schade aan huis of bedrijf, een echtscheiding of onvrijwillige werkloosheid. Ook tijdens uw vakantie kunt u overvallen worden door omstandigheden waardoor een vervroegde terugkeer naar Nederland noodzakelijk wordt geacht. Als u bij boeking een annuleringsverzekering afsluit krijgt u veelal de niet genoten reisdagen terug. Tevens raden wij u aan naast de annuleringsverzeke– ring een reis-, bagage- en ongevallenverzekering af te sluiten. In geval van ernstige ziekte of een ongeval kunt u 24 uur per dag contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij. Laat u goed informeren omtrent de verzekeringsvoorwaarden tijdens het boeken van uw reis.

Groepsreizen 

Uiteraard kunt u ook met een groep, vereniging of club van onze aantrekkelijk geprijsde reizen gebruik maken. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan bij onze reserveringsmedewerksters en profiteer van de vele voordelen.

Reisdocumenten

Stelt u zich terdege op de hoogte van de voor u noodzakelijke reisdocumenten. In eerste instantie is dat een geldig paspoort. Bij het in druk geven van deze brochure (November 2019) was een geldige identiteitskaart van de Europese Unie voor Spanje toegestaan. Sinds 2012 is het volgens de wet verplicht gesteld om kinderen ongeacht de leeftijd te laten reizen op een eigen reisdocument, het is dus niet meer toegestaan te reizen naar het buitenland met kinderen die niet beschikken over een eigen paspoort of identiteitskaart. Voor personen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse kan een visum voorgeschreven zijn. Informeer hiernaar bij het consulaat of de ambassade van het te bezoeken land. De chauffeur/ reisleider van de touringcar is gemachtigd voor vertrek op naleving van deze bepaling controle uit te oefenen; ons bedrijf is helaas genoodzaakt personen die niet over geldige (reis)documenten beschikken als passagier te weigeren, in het belang van een goede en snelle afwikkeling van de reis. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen en/of kosten voortvloeiend uit ongeldige of ontbrekende (reis)documenten.

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Rekro Reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Rekro Reizen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

In de plaatsstelling

&Indien u onverhoopt uw geboekte reis moet annuleren bestaat onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid dat een ander uw boeking overneemt. De kosten die hieraan zijn verbonden brengt Rekro Reizen u in rekening en zijn op aanvraag.

Korter of langer met vakantie

Rekro Reizen heeft flexibiliteit hoog in het vaandel staan, echter kunnen wij niet alle mogelijkheden die wij te bieden hebben kwijt in deze brochure. Neem contact op met onze reserveringsafdeling en vraag naar de vele mogelijkheden en tarieven.

Plaatsbeschrijving en fotomateriaal

De plaatsbeschrijvingen zijn vaak ontleend aan gegevens van de plaatselijke instanties. Wij trachten deze zoveel mogelijk op juistheid te controleren. Tevens streven wij ernaar de beschrijving van de accommodaties zo reëel mogelijk weer te geven. Er kunnen zich echter, buiten ons medeweten, tussentijdse veranderingen voordoen. Hiervoor kan Rekro Reizen niet aansprakelijk gesteld worden. De bij de accommodatiebeschrijving afgedrukte foto’s geven uitsluitend een idee van de betreffende accommodatie. Het kan voorkomen dat het in- of exterieur van uw accommodatie afwijkt van de afbeeldingen in dit programma. De sfeerfoto’s zijn dus uitsluitend bedoeld om u een indruk te geven van hetgeen er aangeboden wordt. Voor door derden uitgegeven foto’s, folders en voorlichtingsmateriaal bijgesloten bij uw reispapieren kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

Niet tevreden

Wij doen al het mogelijke om uw vakantie probleemloos te laten verlopen. Indien u echter meent ter plaatse een gerechtvaardigde klacht te hebben, dan dient deze onmiddellijk te worden gemeld aan onze reisleiding, die alles in het werk zal stellen om uw probleem op te lossen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan dient u met de reisleiding het standaard onregelmatigheidsrapport in te vullen, uw klacht te beschrijven en deze te laten ondertekenen door de reisleiding. Klachten dienen altijd ter plaatse te worden gemeld aan onze reisleiding; die is er immers voor om eventuele problemen op te lossen. Mocht u onze reisleiding om welke reden dan ook niet kunnen bereiken, neemt u dan contact op met onze reserveringsafdeling. Rekro Reizen neemt uw klacht uitsluitend in behandeling als uw brief begeleid wordt door bovengenoemd rapport. Een klacht die niet tijdig wordt ingediend kan niet in behandeling genomen worden. De termijn van het indienen van een klacht is 1 maand na terugkomstdatum. Klachten over maaltijden kunnen wij nimmer in behandeling nemen, daar smaken veelal persoonlijk zijn.

Prijstelling

In deze brochure staan geen prijzen weergegeven, dit omdat we flexibel willen zijn en voor u altijd de meest voordelige prijs willen aanbieden. Tevens werken veel accommodatieverschaffers met flexibele prijs–stellingen waardoor er geen vaste contractprijs afspaken meer mogelijk zijn voor een langere periode. Alle prijzen zijn op onze website terug te vinden of neem contact op met onze reserveringsafdeling en vraag naar de geldende prijsstelling en eventuele aanbiedingen.

Bijkomende kosten

Reserveringskosten € 10,- per boeking (bus/ vlieg) en € 17,50,- per boeking (eigen vervoer).

Portokosten

Rekro Reizen hecht veel belang aan het milieu en heeft ervoor gekozen de factuur/bevestigingen en reisbescheiden voortaan per mail te versturen. Indien u deze papieren toch per post wenst te ontvangen zijn wij genoodzaakt hiervoor € 3.50 in rekening te brengen.

Toeristenbelasting

Sinds enige tijd is Spanje gestart met het invoeren van toeristenbelasting. Deze belasting dient betaald te worden aan de accommodatieverschaffer. Afhankelijk van de accommodatieklasse kunnen deze prijzen variëren tussen € 0,50 - € 1,50 per persoon per nacht. Deze belasting wordt voor maximaal 7 nachten berekend ongeacht of u langer verblijft in een accommodatie.

Acceptatie boeking

Na reservering ontvangt u de factuur/bevestiging met voorkeur per mail binnen een paar dagen na boeking. U dient alle gegevens goed na te kijken en indien er onjuistheden vermeld staan dient u deze per ommegaande, in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, aan ons te melden. Bij vliegreizen is het van groot belang dat de namen van de reizigers vermeld staan zoals ook in het paspoort. Indien wij geen terugkoppeling binnen 24 uur na ontvangst factuur hebben ontvangen gaan wij ervan uit dat alle gegevens die op de bevestiging staan juist zijn. U dient voor het boeken van vliegtickets bij voorkeur een kopie van uw paspoort of id bewijs te mailen, in ieder geval een schriftelijke bevestiging per mail met de juist gespelde namen en geboortedata van alle reizigers. Na ontvangst hiervan zullen wij de vliegtickets boeken.

Reizen met kinderen (t/m 1 jaar) 

Bij wet is het verboden om een baby op schoot te laten meereizen, daarom dient er altijd een eigen stoel geboekt te worden. De klant dient zelf zorg te dragen voor een maxicosy/babystoeltje.

 

Voorwaarden busreizen

 

ANVR - Touringcar classificatie

ANVR-organisatoren van busreizen hebben ten behoeve van de duidelijkheid voor hun reizigers afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de bussen standaard vast te leggen. Daarbij is er onderscheid gemaakt tussen Economy Class en Royal Class. Touringcars hebben voor alle 2 de categorieën dubbele beglazing, toilet aan boord, koelkast en koffiezetapparaat, 2 passagiersdeuren aan rechterzijde, luchtvering, stereo geluidsinstallatie en airconditioning. De stoelen zijn verstelbaar en beschikken over een voetensteun. Rekro Reizen zal proberen te zorgen voor touringcars met een beenplankje echter is dit geen kwaliteitsnorm meer en kan dus nimmer gegarandeerd worden. Bij Royal Class beschikt u over meer beenruimte en comfort tijdens uw reis.

Keurmerk touringcarbedrijf / ISO 9001

Veilig, comfortabel en milieubewust. Zo wilt u met vakantie en daarom kiest u voor een Keurmerk Touringcarbedrijf. Ook Rekro Reizen werkt altijd met touringcarbedrijven die een keurmerk hebben en gecertificeerd zijn volgens de ISO 9001 normen. Als u bij Rekro Reizen in de touringcar stapt, bent u verzekerd van het volgende: het touringcarbedrijf werkt volgens de strenge regels van Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf. Elk half jaar wordt het busbedrijf daarop gecertificeerd. Uw chauffeur beschikt over de vereiste diploma’s, ruime ervaring en wordt iedere 5 jaar onderworpen aan een Rijvaardigheidsanalyse door CCV-CBR. De regels voor rij- en rusttijden worden strikt nageleefd. De touringcar voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid. Ook het comfort van de touringcar is van het hoogste niveau volgens onze bus classificatie: Royal Class of Economy Class. Mocht er onverhoopt iets misgaan: uw keurmerkbedrijf is adequaat verzekerd. Het Keurmerk Touringcarbedrijf kan met directe ingang worden ingetrokken. Controleer dus of uw touringcar is voorzien van een actueel keurmerk. Bij de entreedeur is de keurmerksticker met het jaartal aangebracht. Kies voor bus touroperator Rekro Reizen, dan kiest u voor het Keurmerk Touringcarbedrijf. Kies voor veiligheid, kwaliteit en comfort!

Opstapplaatsen

In het kaartje van Nederland treft u de zomer opstapplaatsen aan voor onze buspendelreizen naar o.a. Spanje. Daar wij een uitgebreide variatie aan op/uitstapplaatsen aanbieden kan het toch voorkomen dat een gereserveerde op/uitstapplaats niet wordt aangedaan. In dergelijke situaties vergoeden wij u de kosten op basis van openbaar vervoer 2e klas (ongeacht op welke wijze u naar de door ons aangewezen opstapplaats gaat) van de door u geboekte op-/uitstapplaats naar de door ons aangewezen op-/uitstapplaats. Deze restitutie zal aan u worden uitbetaald na terugkomst van uw vakantie. Tevens is het mogelijk dat wij genoodzaakt zijn te moeten werken met transferbussen bij vertrek vanuit Nederland of bij aankomst in Spanje. Deze transferbussen zijn niet Royal Class uitgerust en hebben vaak geen toilet en catering aan boord, wij zullen zorg dragen voor voldoende stops indien dit binnen onze mogelijkheden ligt. Voor u heeft het inzetten van transferbussen als groot voordeel dat de reistijd binnen Nederland en Spanje aanzienlijk kan worden gereduceerd. U bent echter te allen tijde verzekerd van vervoer op basis van Economy Class of Royal Class vanuit Nederland naar Spanje.

Verzorging onderweg

In alle touringcars naar Spanje is (onder voorbehoud) cateringservice aanwezig, waar u (tegen betaling) diverse snacks en eenvoudige maaltijden kunt verkrijgen. Tijdens uw busreis zijn er verschillende warme en koude dranken verkrijgbaar. Bij extreme drukte kan het voorkomen dat niet alle bussen beschikken over een bushost(ess). Indien dit het geval is wordt u vooraf op de hoogte gebracht en is restitutie op enigerlei wijze niet mogelijk. Wij raden u aan om contant geld mee te nemen voor onderweg tijdens de stops. In de nacht tussen 24:00 en 06:00 uur zullen er over het algemeen geen stops worden gemaakt. Rekro Reizen zal zoveel mogelijk trachten rechtstreekse busreizen uit te voeren. Het gebruik van transferbussen en/of overstappunten is niet altijd uit te sluiten.

Bagage

Alleen u kent uw bagage, daarom bent u zelf te allen tijde verantwoordelijk voor uw bagage. Indien uw bagage tijdens de reis beschadigd of kwijt raakt dient u de eventuele schade te verhalen op uw reisverzekering met bagagedekking. Voor vermissing of beschadiging van bagage is Rekro Reizen niet aansprakelijk. Let op! Per persoon mag slechts 1 koffer/tas met een max. afmeting van 95x65x22 (of lengte + breedte + hoogte = max. 182cm.) tot een gewicht van 20 kg worden meegenomen. Grotere en/of meerdere koffers worden geweigerd. Bij overgewicht wordt € 5,- per kg. berekend. Daarnaast mag u ook 1 stuk handbagage (max. 5 kg) meenemen, dat u onder een stoel kunt plaatsen. De chauffeur heeft het recht te grote of zware bagage te weigeren. Het is niet toegestaan koeltassen/ koelboxen mee te nemen in de touringcar. Het is ten strengste verboden vuur- en/of steekwapens mee te nemen. Tevens mag u geen verdovende middelen en alcoholische drank meenemen. Als u één van deze zaken in uw bezit heeft, mag Rekro Reizen u de toegang tot de bus ontzeggen. Gezien de beperkte bagageruimte is het meenemen van rolstoelen, rollators, kinderwagens en buggy’s e.d. aan een max. aantal verbonden. U dient deze bij boeking direct aan te vragen. Voor de pendelreizen naar de diverse kampeerbestemmingen is het toegestaan een klein tentje mee te nemen (tegen betaling). Deze dienen te allen tijde te worden opgegeven bij boeking. Het meenemen van een extra koffer is alleen toegestaan als deze vooraf apart is aangemeld en kost € 20,- per retourreis.

Honden

Bij Rekro Reizen is het mogelijk om een hondje mee te nemen naar uw vakantiebestemming. Hiervoor gelden echter een aantal voorwaarden, deze zijn;

- U dient altijd een aparte stoel voor uw hondje te reserveren. De kosten zijn terug te vinden bij de buspendel tarieven op deze website.

Hondjes mogen niet zwaarder wegen dan 8 kilo. 

Chauffeur touringcar

Onze chauffeurs zijn getrainde, ervaren vakmensen en hun taak is u een veilige en prettige reis te bezorgen. Mocht zich tijdens uw reis een probleem voordoen, aarzel dan niet dit met hen te bespreken. Indien u onderweg een gerechtvaardigde klacht meent te hebben, dan dient deze onmiddellijk te worden gemeld aan de chauffeur, die zal trachten het probleem op te lossen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan dient u met de chauffeur het standaard onregelmatigheidsrapport in te vullen en dit voor gezien te laten ondertekenen door de chauffeur. Achteraf melden bij de reisleiding is niet mogelijk, daar de reis al achter de rug is en men niets meer aan de situatie kan veranderen.

Gereserveerde plaatsen 

Of u nu als eerste of als laatste instapt, indien u samen op één reservering staat, komt u normaliter bij elkaar te zitten. De chauffeurs krijgen namelijk van ons een lijst waarop wij de stoelnummers aanwijzen en dit geldt uiteraard ook voor de terugreis. Eventueel door u opgegeven preferenties (geen garantie) ten aanzien van het busvervoer en de kwalificatie Economy Class of Royal Class gelden vanaf het instappen van de touringcar tot het uitstappen van de touringcar en zijn dus niet van toepassing op eventuele ingezette transfers. Bij boeking is geen uitsluitsel te geven of u in een enkel- dan wel in een dubbeldekker zult reizen, noch is daarvoor een voorkeur uit te spreken.

Essenties / Preferenties 

Bij Rekro Reizen is het mogelijk om tegen betaling van € 17,50 per persoon / stoel per enkele reis een essentie te reserveren voor de plaats in de touringcar bv. voorin/onder of achterin/boven. Deze essenties zijn altijd op aanvraag en geldig vanaf het overstappunt en dus niet tijdens eventueel ingezette aan/afvoertransfers. Indien Rekro Reizen genoodzaakt is de busreis aan een collega busonderneming uit te besteden en de geboekte essenties kunnen daar niet gehonoreerd worden, ontvangt u hiervan bericht en worden de betaalde essentiekosten terugbetaald. Dit is geen reden tot kosteloze annulering van uw boeking.

Preferenties zijn voorkeuren voor bepaalde zitplaatsen, deze kunnen door Rekro Reizen nimmer gegarandeerd worden. Let wel een preferentie is gratis.

Prijsstelling 

Alle prijzen van onze busreizen zijn gebaseerd op Economy Class zitplaatsen. Indien u Royal Class wilt reizen geldt een toeslag van € 25,- per persoon.

Kinderkortingen bus

Rekro Reizen biedt dit jaar weer diverse kinderkortingen aan. Om voor deze korting in aanmerking te komen dienen de kinderen te slapen op extra bijgeplaatste bedden op een 2-persoonskamer waar minimaal twee vol betalende personen verblijven. Voor baby’s t/m 1 jaar geldt dat ze gratis reizen; ze hebben geen recht op een eigen zitplaats en u dient ter plaatse de kosten te voldoen van eventuele maaltijden of het bijplaatsen van een kinderbedje.

Boeking wijzigen / verlengen

Wilt u uw boeking verlengen of wijzigen (ten laatste) 3 weken voor vertrek, dan betaalt u € 28,- per wijziging. Binnen 3 weken voor vertrek is dit bedrag op aanvraag. Deze wijzigingskosten gelden niet voor het wijzigen van data en/of accommodatie. Hier gelden andere voorwaarden voor, vraag bij onze reserveringsafdeling naar meer informatie. Indien u uw reis ter plaatse wilt verlengen dan dient u de kosten voor het verblijf ter plaatse te voldoen, verhoogd met een bedrag van € 28,- voor gemaakte communicatiekosten. Bij busreizen dient u er rekening mee te houden dat extra kosten kunnen ontstaan voor de terugreis en dat een eventuele geboekte essentie niet meer te honoreren is. Indien dit zich voordoet ontvangt u geen restitutie op de betaalde kosten voor de essentie.

Vertragingen

Indien zich vertragingen voordoen veroorzaakt door bijv. stakingen, verkeersdrukte of een technisch mankement aan de touringcar zijn dit voor ons overmacht situaties. Het is dan zelfs mogelijk dat de reis wordt voortgezet door een touringcar in een niet Royal Class uitvoering. U gaat met ons een reisovereenkomst aan dat u ons nooit voor verdergaande gevolgen aansprakelijk kunt stellen.

Herbevestigen buspendels

Alle gasten van Rekro Reizen die een losse buspendelreis gereserveerd hebben dienen hun terugreis (van de bestemming naar Nederland) minimaal 24 uur voor vertrek bij de reisleiding of via het vooraf doorgegeven telefoonnummer te checken/herbevestigen. Dit telefoonnummer vindt u altijd bij uw reisbescheiden en in de welkomstenveloppe die u in de touringcar overhandigd krijgt. Voor u vertrekt controleert u of u in het bezit bent van dit telefoonnummer.

Niet roken in de bus

ANVR-reisorganisatoren houden zich aan het wettelijk verbod op roken in de bus. Voor rokers is er uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken. Tevens is het gebruik van e-smokers niet toegestaan in de bus.

Algemeen voorbehoud touringcar

De door Rekro Reizen gehanteerde tarieven zijn mede mogelijk door optimale bezetting van de touringcars en efficiënte indeling. Om dit te kunnen realiseren behoudt Rekro Reizen zich het recht voor reizen te combineren met collega reisorganisaties/touroperators. Eventueel geboekte essenties kunnen hiermee komen te vervallen en zullen worden gerestitueerd.

 

Voorwaarden vliegreizen

 

Vlieginformatie

Rekro Reizen biedt in 2020 wederom vliegreizen aan naar alle Spaanse bestemmingen vanaf diverse Nederlandse en buitenlandse luchthavens. Echter door de steeds groter wordende concurrentie binnen de luchtvaartsector hebben wij besloten geen vaste vliegprijzen meer te publiceren in onze brochure. Dit heeft voor u als voordeel dat wij op het moment van reserveren alle mogelijkheden voor u kunnen uitzoeken en dat wij zo de meest voordelige vluchtreservering voor u kunnen inboeken. Zoals u van ons gewend bent zullen wij vluchten aanbieden met Transavia.com. De beschikbaarheid en prijzen zijn bij onze reserveringsafdeling op te vragen. Door op deze flexibele manier te gaan werken zullen wij zeer zeker ook alle andere airlines, inclusief lowcostairlines, die vluchten naar de genoemde luchthavens aanbieden voor u gaan bekijken zodat u ervan verzekerd kunt zijn dat u nooit teveel betaald en u de vluchten en tijden van uw keuze kunt reserveren. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar onze reserveringsafdeling.

Bagage

Behalve de normale handbagage (beperkt tot 1 stuk, max. 10 kg. p.p.) heeft u geen recht op ruimbagagevrijdom. Neemt u meer bagage mee dan de 10 kg handbagage kunt u extra bagage aankopen tijdens uw boekingsproces. U dient het aantal gewenste kilo’s bagage bij boeking aan Rekro Reizen door te geven. Baby’s (0-2 jaar) hebben geen eigen bagagevrijdom hiervoor mag echter een kinderwagen, buggy of maxi cosi worden meegenomen van max. 10 kg. Speciale bagage (zoals rolstoel, rollator, fietsen en medische attributen tot 15 kg.) dient altijd van te voren te worden aangemeld. De hieraan verbonden kosten zijn op aanvraag en worden in rekening gebracht. De bagagevrijdom bij lowcostairlines is altijd op aanvraag!

Vluchttijden

De reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen zijn bij de planning van de vluchten afhankelijk van indelingen door de verkeersleidingen en de RLD. Vandaar dat wijzigingen in vertrek- en aankomsttijden altijd kunnen voorkomen. Op uw vliegticket staan de vertrektijden vermeld. Controleer uw ticket dus goed op vertrektijd en datum. Er kunnen zich zelfs nog wijzigingen voordoen op de dag van vertrek. Dit kunnen wijzigingen zijn in vertrek- en/of aankomsttijd, vliegtuigtype en maatschappij. Rekro Reizen kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden, mocht zich een wijziging voordoen. De check-in balies zijn 2,5 uur voor vertrek geopend en wordt 40 minuten voor vertrek weer gesloten. Houdt u rekening met files onderweg en/of treinvertragingen. Op Schiphol vindt altijd wel een verbouwing plaats, houdt u rekening met een lange loopafstand van de douane naar de gate. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig aanwezig zijn, zijn voor rekening van de passagier. De aangekondigde beperkingen door onze regering voor het vliegverkeer kunnen leiden tot veranderingen in plaats (luchthaven), vluchtdagen, vertrek- en aankomsttijden, alsmede tot aanpassingen van de reissom. Ook is het niet uitgesloten dat de autoriteiten besluiten tot het invoeren van een toeslag i.v.m. geluidshinder, brandstof of andere zaken. Bij het in druk geven van deze brochure was hierover geen nadere informatie beschikbaar.

Vertragingen

Door verscherpte veiligheidscontroles, weersomstandigheden, drukte in het luchtruim en stakingen kunnen vertragingen ontstaan. Rekro Reizen hanteert de ANVR voorwaarden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele kosten die als gevolg hiervan ontstaan. Dit geldt tevens voor aansluitend vervoer.

Boeking wijzigen

Indien u het geboekte vliegticket wilt wijzigen dan zijn de kosten die de wijziging met zich meebrengt altijd op aanvraag, Per luchtvaartmaatschappij zijn deze voorwaarden namelijk verschillend en zijn er dus geen vastgestelde wijzigingskosten.

Afhalers en thuisblijvers

Zorg er voor dat de “afhalers” uw vluchtnummer weten, zodat zij kunnen informeren naar de verwachte aankomsttijd. Geef “thuisblijvers” het adres en telefoonnummer van uw vakantieverblijf. Dit bespaart in geval van nood veel speurwerk en kostbare tijd. Tevens dient u bij uw reservering via Rekro Reizen een naam en telefoonnummer te verschaffen van een thuisblijver!

Transfer en luchthavenbelasting

Onze vliegprijzen zijn inclusief luchthavenbelasting en transfers van en naar de bij Rekro Reizen geboekte accommodatie. De transfer zal veelal worden uitgevoerd door een plaatselijk busbedrijf. Onze transferbussen zijn niet berekend op het vervoer van passagiers die gebonden zijn aan een (elektrische) rolstoel. Vraag onze reserveringsafdeling naar extra informatie. Het kan voorkomen dat u niet recht voor de door u gereserveerde accommodatie wordt afgezet. Dit in verband met de ligging van de accommodatie en/of de vastgestelde route die wordt gehanteerd door het transferbedrijf. Indien dit van toepassing is zult u hiervan vooraf op de hoogte gesteld worden.

 

Overige voorwaarden 

 

Aankomst en vertrek

Aangezien de hotelkamers/appartementen uiteraard schoongemaakt dienen te worden voor de nieuw aankomende gasten, is het een internationaal geldende regel dat u uw hotelkamer/ appartement op de dag van vertrek vóór 10.00 uur verlaat. Hotelkamers zijn in de regel vanaf ca. 12.00 uur en appartementen vanaf ca. 16.00 uur beschikbaar. Omdat de aankomst- en vertrektijden van uw bus/vliegtuig hiermee niet altijd samenvallen, bestaat de mogelijkheid dat de kamer of het appartement bij aankomst nog niet direct beschikbaar is. Wij vragen hiervoor uw begrip. In enkele gevallen kan de bus niet tot aan de deur van uw accommodatie komen, bijvoorbeeld door te smalle straatjes en eenrichtingsverkeer. U dient dan een klein stukje te voet af te leggen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Accommodatie

Waar u met 3 of 4 personen in een hotelkamer verblijft, dient u er rekening mee te houden dat 1 of 2 extra bedden (veelal eenvoudig) in de twee-persoonskamer worden bijgeplaatst. Indien u verblijft in een aparthotel op basis van half- of volpension kan het voorkomen dat het keukengedeelte is afgesloten. Wanneer u in een appartement verblijft, dient u er rekening mee te houden dat de inventaris meestal zeer eenvoudig is en dat u bepaalde dingen niet zult aantreffen die u in Nederland gewend bent zoals bv. koffiezetapparaat en/ of waterkoker etc. Ook de keuken/kitchenette is eenvoudig ingericht en vaak voorzien van maximaal 2 elektrische kookplaten of een 2-pits gasstel. Voor alle appartementen geldt dat gas, water, elektra en eindschoonmaak inclusief zijn, tenzij anders vermeld in de beschrijving. Bij aankomst ontvangt u vaak voor het gehele verblijf schoon bedlinnen en het is raadzaam zelf hand- en/of theedoeken mee te nemen.

Extra informatie appartementen

Appartementen worden over het algemeen verhuurd op basis van zelfverzorging en worden tussentijds door derden niet schoongemaakt (tenzij anders vermeld). De door ons aangeboden accommodaties zijn helaas niet allemaal geschikt of aangepast voor rolstoelgebruikers, vraag bij onze reserveringsafdeling voor aanvullende informatie. De werking van eventueel aanwezige airconditioning op de kamers wordt vaak centraal geregeld door de accommodatieverschaffer, deze bepaalt zelf wanneer deze wordt geactiveerd.Bij boeking opgegeven voorkeuren (preferenties voor de accommodaties) kunnen nimmer gegarandeerd worden. Een appartement mag nooit door meer personen worden bewoond dan het aantal dat beschreven staat voor die bepaalde accommodatie. kinderen t/m 1 jaar worden echter niet meegerekend als persoon bij de vaststelling van het maximum aantaal, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de beschrijving. Alle eventuele kosten voor een kind t/m 1 jaar dienen ter plaatse te worden voldaan. Kinderen vanaf 2 jaar worden als persoon meegerekend bij de bepaling van het aantal bedden voor het vaststellen van de reissom (tenzij anders vermeld). In de meeste appartementen is het gebruikelijk dat er een borgsom (ook voor kluishuur en/of kinderbedje) verlangd wordt. U ontvangt uw borgsom weer terug als u het appartement in dezelfde staat achterlaat als dat u het bij aankomst aantrof. Tijdens vakantieperiodes zal de borgsom aanzienlijk hoger zijn dan in de overige periodes. Indien u een schadevergoeding dient te betalen, vraagt u dan altijd om een kwitantie; uw verzekering zal hierom vragen wanneer u hen verzoekt de schade uit te keren. Rekro Reizen stelt zich in geen enkel geval aansprakelijk voor het niet terug verkrijgen van de borgsom.

Eenpersoonskamers

Hoewel u vaak een toeslag moet betalen voor een 1-persoonskamer wijkt deze in het algemeen sterk af van de genoemde faciliteiten van een 2-persoonskamer. Bijv. geen balkon, geen bad en veel kleiner qua afmeting. Helaas kan Rekro Reizen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Mindervalidekamers

Geen van de door ons aangeboden accommodaties is expliciet geschikt voor rolstoelgebruikers. Een aantal hotels beschikt echter wel over (een beperkt aantal) kamers geschikt voor mindervaliden. Voor meer informatie vraag het onze reserveringsafdeling, zij zullen alles in het werk stellen om een goede accommodatie te vinden die aan uw wensen voldoet.

Faciliteiten / accommodatie

Bij de in dit programma genoemde accommodaties kan het, in uitzonderlijke gevallen, voorkomen, dat de in de beschrijving genoemde faciliteiten (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. Het zou kunnen voorkomen dat in het voor- en naseizoen het zwembad niet gevuld is met water i.v.m. de weersomstandigheden of dat het entertainmentprogramma beperkt is. Wij hebben de beschrijvingen van de diverse faciliteiten weergegeven zoals de accommodatieverschaffer deze aan ons doorgegeven heeft in november 2019. Bij de beschrijving van de accommodaties hebben we ook de diverse faciliteiten vermeld, het kan voorkomen dat men voor bepaalde faciliteiten een vergoeding vraagt, bijv. kluisjes, airco, tv, minibar, sauna, fitness, tennisbaan etc. Indien wij een faciliteit vermelden houdt dit niet automatisch in dat deze gratis is. Bij een groot aantal accommodaties vermelden wij: tv op de kamer, dit houdt niet automatisch in dat het hotel over een satellietverbinding met Nederlandse ontvangst beschikt. Het kan dus voorkomen dat u alleen Spaanse zenders kunt ontvangen. Ook daar waar een specifieke zender vermeld wordt, kan het voorkomen dat de satelliet-frequentie ondertussen gewijzigd is. U begrijpt, hierop hebben wij geen invloed en kunnen we daaraan niets veranderen. Dit geldt eveneens voor bouwactiviteiten, verbetering van wegen in de naaste omgeving van uw accommodatie of andere onregelmatigheden. Indien u een accommodatie in het centrum boekt dient u rekening te houden met het feit dat u in vakantieperiodes overlast kunt hebben van bars, verkeer en luidruchtige vakantiegangers. Rekro Reizen kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. Het kan soms voorkomen dat een accommodatie eerder sluit of later opengaat dan in onze gids vermeld staat; indien dit voorkomt bieden wij u een gelijkwaardig alternatief.

Verzorging ter plaatse

Boekt u logies (lg) dan regelt u de verzorging zelf; bedenk wel dat bij aankomst op zaterdag de winkels en banken ‘s middags veelal gesloten zijn. Boekt u logies/ontbijt (lo) dan begint de verzorging met het ontbijt op de dag na aankomst en eindigt met het ontbijt op de dag van vertrek. Boekt u halfpension (hp) dan begint de verzorging met het diner op de dag van aankomst en eindigt met het ontbijt op de dag van vertrek. Boekt u volpension (vp) dan begint de verzorging met het diner op de dag van aankomst en eindigt met de lunch op de dag van vertrek. Een uitzondering hierop is Benidorm waarbij de verzorging op de dag van aankomst begint met de lunch en eindigt met het ontbijt op de dag van vertrek. De maaltij– den worden vaak geserveerd in buffetvorm en kunnen onderling sterk verschillen: de 1- en 2-sterrenhotels zullen veelal een eenvoudig buffet hebben terwijl de 3- en 4-sterrenhotels een uitgebreider buffet serveren. Klachten over maaltijden kunnen wij nimmer in behandeling nemen daar smaken veelal persoonlijk zijn. Mocht u met het vliegtuig reizen en op de dag van aankomst te laat arriveren of op de dag van vertrek te vroeg moeten vertrekken en hierdoor een geboekte maaltijd mislopen wordt hier geen restitutie op gegeven. Het ligt buiten de macht van Rekro Reizen om de vertrektijden van de vluchten hierop te selecteren.

Wangedrag

Wij gaan ervan uit dat u respect kunt opbrengen voor de bezittingen van de vervoersmaatschappij, de accommodatieverschaffer, als ook voor het vakantieplezier van andere gasten. U bent als accommodatiegebruiker aansprakelijk voor schade en/of verlies aan de accommodatie en/of inventaris. Bij ernstig wangedrag van onze klanten, bv. vanwege lawaaioverlast in de nacht of vernieling, behouden Rekro Reizen en de accommodatieverschaffer zich het recht voor u na een waarschuwing de toegang tot de accommodatie te ontzeggen. Wanneer in zo’n geval u de toegang wordt ontzegd zijn wij nimmer aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten, dat bent u zelf. Bovengenoemde geldt ook voor de bus- en/ of vliegreis. Indien u overlast veroorzaakt voor medepassagiers kunt u van verdere deelname worden uitgesloten. Daarnaast kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het wangedrag van andere gasten.

Preferenties

Indien u bij een boeking bepaalde voorkeuren doorgeeft, bijv. kamers naast elkaar, of zo laag mogelijk, kunnen wij dit nimmer garanderen. Uiteraard zullen wij en de accommodatieverschaffer ons best doen, echter er is nooit sprake van een garantie. Wij nemen geen klachten in behandeling die te maken hebben met het niet verkrijgen van een preferentie.

Reisleiding

Tijdens uw reis met de touringcar naar Spanje ontvangt u van de chauffeur een welkomstenveloppe met daarin informatie betreffende uw vakantie. Reist u met het vliegtuig, of eigen vervoer, dan vindt u deze informatie bij uw reisbescheiden. In deze informatie staat de reisleiding ter plaatse met naam en telefoonnummer vermeld, ook de plaats en het tijdstip waar zij hun welkomstbijeenkomst zullen houden. Hier bent u allen van harte welkom en zal onze ervaren reisleiding ter plaatse u van alle verdere gewenste informatie kunnen voorzien. Ook is het mogelijk bij hen excursies te boeken. Mochten zich er onvolkomenheden voordoen tijdens de incheckprocedure bij de accommodatie kunt u de reisleiding direct telefonisch benaderen en zij zullen alles in het werk stellen om een oplossing te vinden. In uw accommodatie ligt een informatieboek. Daarin vindt u ook het telefoonnummer van onze reisleiding, de kantoortijden en tevens een noodnummer voor zeer dringende gevallen. Naam en telefoonnummer van de reisleiding staan tevens in uw reisbescheiden. Natuurlijk spreekt het voor zich dat u altijd contact met Rekro Reizen in Nederland op kunt nemen als wij u ergens mee zouden kunnen helpen.

Excursies ter plaatse

Indien u ter plaatse aan excursies deelneemt doet u dit op eigen risico, ook al heeft u deze geboekt door bemiddeling van onze reisleiding. U gaat met ons een reisovereenkomst aan onder het uitdrukkelijke beding dit onder eigen verantwoordelijkheid te doen en ons nimmer voor mogelijke ongelukken aansprakelijk te kunnen stellen. Ook terugbetaling van ter plaatse geboekte excursies, waaraan u niet heeft deelgenomen om welke reden dan ook, dient u ter plaatse af te handelen. Eventuele klachten over excursies kunnen in Nederland niet in behandeling genomen worden, dit dient u ter plaatse te doen.

7 nachten = 6 nachten

7 nachten verblijven en er maar 6 betalen, of 14 nachten verblijven en er maar 12 of zelfs 10 betalen, wie wil dat nu niet? Voor enkele accommodaties is deze aanbied ing van toepassing. Deze accommodaties zijn herkenbaar aan bovenstaand icoon. Vraag uw reisagent voor meer informatie.

Extra hoge kinderkorting

Rekro Reizen heeft bij erg veel accommodaties hoge kinderkortingen weten te bemachtigen. Deze accommodaties zijn herkenbaar aan bovenstaand icoon. Het kan zelfs soms voorkomen dat uw kind geheel gratis verblijft in de accommodatie.

Lang verblijf korting

In enkele accommodaties die in deze brochure worden aangeboden gelden aantrekkelijke tarieven voor langer verblijf. Deze kortingen staan vermeld bij de accommodatiebeschrijvingen in de brochure.

Vroegboekkorting

In zeer veel accommodaties heeft Rekro Reizen dit jaar hoge vroegboekkortingen weten te bemachtigen. Deze kortingen staan vermeld bij de accommodatiebeschrijvingen in de brochure. Diverse kortingen zoals vroegboekkortingen en kortingen voor lang verblijf zijn niet combineerbaar met elkaar. U ontvangt vanzelfsprekend de hoogste korting op uw boeking.

Centrum

Enkele accommodaties in deze brochure kennen een zeer gunstige ligging ten opzichte van het centrum van de plaats, of liggen zelfs midden in het centrum. Door middel van bovenstaand icoon zijn deze accommodaties makkelijk te vinden en maakt het de selectie voor een ideale accommodatie wellicht iets makkelijker voor u.

Strand

Enkele accommodaties in deze brochure kennen een zeer gunstige ligging ten opzichte van het strand wat natuurlijk heerlijk is om hier vlakbij te verblijven tijdens uw vakantie! Door middel van bovenstaand icoon zijn deze accommodaties makkelijk te vinden en maakt het de selectie voor een ideale accommodatie wellicht iets makkelijker voor u.

Wifi

De meeste accommodaties beschikken over wifi in de openbare ruimtes en soms zelfs in uw eigen kamer en/of appartement. Wifi kan tegen betaling verkregen worden en soms zelfs gratis! Accommodaties waar wifi is zijn herkenbaar aan bovenstaand icoon.

All inclusive accommodatie

Rekro Reizen heeft voor u een selectie gemaakt van accommodaties die standaard All Inclusive aanbieden of dit als keuze tegen toeslag. Door middel van bovenstaand icoon zijn deze accommodaties makkelijk herkenbaar. U vindt de uitgebreide beschrijving van deze verzorging op onze website www.rekro.nl of neem contact op met onze reserveringsafdeling.

Adults only

In enkele accommodaties in deze brochure heeft de accommodatieverschaffer besloten dat de minimale leeftijd 16 of 18 moet zijn. Deze accommodaties zijn herkenbaar aan bovenstaand icoon.

Jongeren

Rekro Reizen biedt een aantal accommodaties aan die ook bij de jongeren erg in trek zijn. Qua ligging en entertainment zijn deze accommodaties echte aanraders! Deze accommodaties zijn herkenbaar aan bovenstaand icoon.

Fun for Kids

Rekro Reizen zet de kinderen graag in het zonnetje! Daarom hebben wij speciaal voor u alvast een selectie gemaakt met accommodaties die erg geschikt zijn voor kinderen en over verschillende kindvriendelijke faciliteiten beschikken. Deze accommodaties zijn herkenbaar aan bovenstaand icoon.

Wintermaanden

Ook te boeken in de wintermaanden: Hoewel veel accommodaties aan de Costa Brava en Costa Dorada gedurende de wintermaanden gesloten zijn heeft Rekro Reizen toch enkele accommodaties gecontractteerd die open zijn gedurende de wintermaanden. Deze zijn te herkennen aan bovenstaand icoon.

Voorbehoud

Wij streven naar een foutloze publicatie. Aan kennelijke fouten kunnen geen rechten worden ontleend.